Condicions d’us

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MOBLES CUINA SOLER SL informa que és titular del lloc web www.cuinessoler.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MOBLES DE CUINA SOLER SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és MOBLES DE CUINA SOLER SL, amb CIF B07148208 i domicili social en JUAN SÍNDIC 37 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 1.072, foli 61 i 62, full PM-12.716 e inscripció 1ª de transformació i 2ª d’adaptació.

La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és:

comercial@cuinessoler.com.

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de MOBLES DE CUINA SOLER SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de MOBLES DE CUINA SOLER SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MOBLES DE CUINA SOLER SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per MOBLES DE CUINA SOLER SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per MOBLES DE CUINA SOLER SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

MOBLES DE CUINA SOLER SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MOBLES DE CUINA SOLER SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MOBLES CUINA SOLER SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

 

Modificacions

MOBLES DE CUINA SOLER SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), MOBLES DE CUINA SOLER SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MOBLES DE CUINA SOLER SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, MOBLES DE CUINA SOLER SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: JUAN SÍNDIC 37 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a MOBLES DE CUINA SOLER SL, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a MOBLES DE CUINA SOLER SL qualsevol variació i que MOBLES DE CUINA SOLER SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

Propietat intel·lectual i industrial

MOBLES DE CUINA SOLER SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MOBLES DE CUINA SOLER SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MOBLES DE CUINA SOLER SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MOBLES DE CUINA SOLER SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MOBLES DE CUINA SOLER SL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

MOBLES DE CUINA SOLER SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MOBLES DE CUINA SOLER SL té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.
 

Política de privacitat de xarxes socialsCondicions d'us - Política de cookies